Fester, konferens & möten

BIOLOGISKT LEDARSKAP

Syfte:
Ledarskapet utgår som de flesta vet helt ifrån förmågan att leda andra människor. Ändå är det något som är lätt att glömma bort när vi lär oss en massa teorier om ledarskap men kanske inte förstår bakgrunden. Thomas Lundqvist har med stöd i forskningen utvecklat Biologiskt Ledarskap som fokuserar på människors naturliga programmering om hur vi tänker och agerar. Med ökad förståelse för varandra kan också kunskapen i ledarskap öka avsevärt.

Del ur innehållet:
Utbildningen ger i teoridelen alla deltagare del i senaste forskningen och den vetenskapliga teorin om biologiskt ledarskap. Sedan görs ett antal övningar med nyutvecklade verktyg, så kallad ”blended learning”. Det ger alla deltagare helt nya kunskaper och färdigheter.

Vidare kommer man att utbildas i ett antal ”lagar”. Termen i den vetenskapliga forskningen är lagar och således kommer deltagarna få ökade kunskaper inom:
Lagen om ansvar (t ex hur du får medarbetare/projektledare att ta ansvar)
Lagen om förlustaversion (t ex hur du får medarbetare förstå varför de måste vara proaktiva)
Lagen om motstånd (t ex hur du får med dig alla på resan mot målet)
Lagen om kommunikation (t ex hur du ska kommunicera med dina medarbetare/projektägare)
Lagen om motivation (t ex hur du ska skapa motivation hos dina medarbetare/projektägare)
Lagen om åtagande och konsekvens (t ex hur ett ställningstagande kan vara svårt att ändra)
Lagen om delaktighet (t ex hur värdet av delaktighet fungerar)
Lagen om förtroende (t ex hur du skapar förtroende)

Dessa lagar samt några till ligger till grund för de beteendeförändringar som ska skapas under utbildningen. Utbildningen kommer också att hantera utvecklingssamtal och svåra samtal.

Upplägg:
1. En dag med tid för workshop. Ca 6 timmar totalt.
2. Två dagar med utökad tid och fördjupning i både teori och workshop. Ca 6 timmar per dag.

Uppnådd förmåga:
Alla deltagare ska känna att de fått helt nya kunskaper och färdigheter kopplat till ledarskap. De ska känna en större trygghet samt en ökad professionalism.

Viktigt att notera:
Som köpare av en sådan här utbildning får du självklart prata med den ansvarige så att ni på bästa sätt tillsammans kan justera utbildningen för att passa just era behov beroende på er situation men också med hänsyn till vilka förkunskaper ni besitter.

Samarbete:
Grunden till denna utbildning är framtagen i ett samarbete mellan Debaser och Brainscan.

Ansvarig:
Thomas Lundqvist, fd VD för Junibacken, numera författare och föreläsare i ledarskap är ansvarig för utbildningen.