Fester, konferens & möten

KAIZEN – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Syfte:
Lean, Kaizen, Toyota-modellen, ständiga förbättringar. Kärt barn har många namn men grunden är densamma. Metoden är idag en av världens mest kända affärsfilosofier och handlar om att använda en verksamhets resurser så optimalt som möjligt med utgångspunkt från kundens perspektiv

Utbildningen visar hur ni börjar med enkel struktur som både ger synliga förbättringar direkt och motiverar medarbetarna till att fortsätta med förbättringsarbetet. Denna struktur kan ni sedan väva ihop med andra områden som t ex värdegrund, vision, verksamhetsmål & kvalitetssystem. Samma struktur för att arbeta med olika saker gör inte bara arbetet enklare utan gör även att medarbetarna inte längre ser dem som isolerade projekt utan förstår att de alla strävar mot samma mål.

Del ur innehållet:
• Lean, Kaizen, Toytamodellen, vad är vad och vilka effekter kan det ge
• Att motivera medarbetaren att jobba med ständiga förbättringar
• En enkel struktur för förbättringsarbete
• Olika Lean-verktyg, hur de fungerar och vilka effekter de ger
• Att skapa ordning och reda
• Mötesteknik
• Visuell uppföljning
• Var börja, hur fortsätta
• Framgångsfaktorer

Upplägg:
1. En dag med tid för workshop. Ca 6 timmar totalt.
2. Två dagar med utökad tid och fördjupning i både teori och workshop. Ca 6 timmar per dag.

Uppnådd förmåga:
Nyvunnen kunskap och inspiration som lägger grunden för ett förbättringsarbete som gör att:
Medarbetarna blir mer motiverade, självgående och ansvarstagande
Flöden effektiviseras och kvaliteten i dem ökar
Fokus styrs mot problemlösning istället för att hitta syndabockar
Bättre respekt och förståelse uppstår för varandras arbete vilket bl a ger bättre samarbete även över enhetsgränser
Tydlig informationsspridning om genomförda förbättringar och nya rutiner
Förbättringsförslag och idéer tappas inte bort tack vare att det finns en struktur som ser till att de realiseras i verksamheten

Viktigt att notera:
Som köpare av en sådan här utbildning får du självklart prata med den ansvarige så att ni på bästa sätt tillsammans kan justera utbildningen för att passa just era behov beroende på er situation men också med hänsyn till vilka förkunskaper ni besitter.

Samarbete:
Grunden till denna utbildning är framtagen i ett samarbete mellan Debaser och Revenew Garden.
Ansvarig:
Åsa Meland är en före detta pilot som numera är verksam som föreläsare, författare och konsult genom företaget Kaizen Support. Som pilot är hon van att tänka ständiga förbättringar, kvalitet och standarder samt vikten av att samarbeta. Kaizen Support har arbetat med en mängd olika branscher och verksamheter – sjukhus, energibolag, tillverkande industri, IT-branschen och kommuner är några exempel.