Fester, konferens & möten

PRODUKTIVITET: WORKFLOW – PERSONLIG EFFEKTIVITET

Syfte:

Möjligheterna att vara produktiv, det vill säga att nå goda resultat med måttfulla resurser, har aldrig varit bättre. Vi har mer kunskap, bättre och snabbare verktyg och faktiskt mer tid till vårt förfogande. Paradoxalt nog upplever många en ökad stress över:

• att de inte når önskade resultat hur hårt de än arbetar
• att planer för ofta ändras av akuta händelser
• att kortsiktiga måsten styr dagen och tränger undan tiden för reflektion, kreativitet och utveckling
• att det borde finnas ett sätt att hantera arbetsvardagen effektivare

Det finns en stor potential i att träna medarbetare att använda en genomtänkt och resurssnål arbetsmetodik som tar hänsyn till fallgroparna i den moderna arbetsvardagen. Workflow är ett utbildningskoncept framtaget av iManagement som hjälper individer och grupper att skapa flyt i arbetsdagen. Genom att hantera information strukturerat, använda konkreta tekniker för ett mer fokuserat arbete samt att prioritera våra arbetsuppgifter och planera vår tid kan vi både få ett bättre resultat och en sundare arbetsmiljö. Målet är att skapa ett arbetsflöde som ger utrymme för produktivitet och kreativitet – där vi har kraft kvar när vi går ifrån jobbet.

Del ur innehållet:
När du beställer kan du tillsammans med utbildningsansvarig sy ihop ett innehåll som passar er. Nedan några
punkter som utbildningen kan innehålla:

• Rationell informationshantering
• Bästa att-göra-struktur för att få överblick och arbetet utfört
• Konkret prioritering av arbetsuppgifter
• Effektiv delegering och uppföljning
• Planering på kort och lång sikt
• Hantering av avbrott
• Tekniker för fokuserat arbete
• Effektiv kommunikation
• Spelregler för effektiva möten
• Spelregler för effektiv kommunikation (e-post, telefon, kontorsmiljö etc.)
• Beteenden för bestående effektivitet
• Bästa utnyttjande av befintliga tekniska hjälpmedel för hävstång i arbetet (e-postklient, mobiltelefon etc.)

Upplägg:
1. En dag med tid för workshop. Ca 6 timmar totalt.
2. Två dagar med utökad tid och fördjupning i både teori och workshop. Ca 6 timmar per dag.

Uppnådd förmåga:
Samtliga deltagare ska träna och utveckla sin arbetsmetodik och uppnå:
Bättre arbetsflöde, minskad stress och tydligare struktur och överblick i det dagliga arbetet
Frigjord tid i arbetsdagen genom att identifiera och eliminera tidstjuvar
Bestående effektivt beteende och självledarskap genom rutiner för planering och prioritering
Insikter om hur jag kan hushålla med andras resurser

Viktigt att notera:
Som köpare av en sådan här utbildning får du självklart prata med den ansvarige så att ni på bästa sätt tillsammans kan justera utbildningen för att passa just era behov beroende på er situation men också med hänsyn till vilka förkunskaper ni besitter.

Samarbete:
Grunden till denna utbildning är framtagen i ett samarbete mellan Debaser och Revenew Garden.

Ansvarig:
Magnus Bornäs, Jerker Davidsson, Anna Bojlert och Maria Perkkiö är alla utbildningsansvariga från företaget iManagement. De har alla operativ ledarerfarenhet, personlig mognad och en insikt om att varken världen eller människor passar in i svart/vita teorier. Vidare har de gedigen utbildningskompetens med ett coachande förhållningssätt och licens att utföra personlighetsbedömningar.

Anna Bojlert
Konsult iManagement. Anna är beteendevetare med bred kunskap om ledarskap och beteendeförändring. Hon har många års erfarenhet som chef, bland annat som Personalchef på Sturebadet.

 

 

Magnus Bornäs
Grundare av iManagement. Magnus är jurist med bred erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling, både i små entreprenörsföretag och stora koncerner. För fem år sedan förändrade Magnus sitt eget sätt att arbeta efter en egen insikt om att hållbar effektivitet kommer ur förmågan att leda sig själv mot sina mål.

 

 

Jerker Davidsson
Grundare av iManagement. Jerker är civilingenjör med flerårig erfarenhet av ledarskap och försäljning, bland annat som VD för ett hälsoanalysföretag och som konsult. Med genuin nyfikenhet om vad som skapar mätbara och hållbara resultat insåg Jerker att många individer först och främst behöver stärka sin förmåga att hitta sina egna drivkrafter och kreativitet